Tarif Sewa Modal Pegadaian  
 
Pembiayaan KCA (Gadai Konvensional)
Golongan Uang Pinjaman (UP) Tarif Sewa Modal Lama Pinjaman (hari)
Min Max Emas Non-Emas
A50,000500,0000.750 % x UP0.750 % x UP1 s/d 120
B1500,0011,000,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
B21,000,0012,500,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
B32,500,0015,000,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
C15,000,00110,000,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
C210,000,00115,000,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
C315,000,00120,000,0001.150 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120
D20,000,0011,000,000,0001.000 % x UP1.150 % x UP1 s/d 120


Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)
Golongan Marhun Bih Tarif Ijaroh Lama Pinjaman (hari)
Min Max Emas Non-Emas
A50,000500,0000.450 % x Taksiran0.450 % x Taksiran1 s/d 120
B1500,0011,000,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
B21,000,0012,500,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
B32,500,0015,000,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
C15,000,00110,000,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
C210,000,00115,000,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
C315,000,00120,000,0000.860 % x Taksiran0.860 % x Taksiran1 s/d 120
D20,000,0011,000,000,0000.760 % x Taksiran0.760 % x Taksiran1 s/d 120


Pembiayaan Mikro
Produk Uang Pinjaman / Marhun Bih Tarif Sewa Modal / Ijaroh Lama Pinjaman (bulan)
Min Max Emas Non-Emas
ARRUM-EMAS20,000,000150,000,000Rp.950.00 x (Taksiran/Rp.100.000)-12,18,24,36
ARRUM-NONEMAS3,000,00050,000,000-Rp.700.00 x (Taksiran/Rp.100.000)12,18,24,36
KRASIDA1,000,000250,000,0001.25 % x UP-6 - 12
1,000,000250,000,0001.30 % x UP-13 - 24
1,000,000250,000,0001.40 % x UP-25 - 36
KREASI1,000,000200,000,0001.00 % x UP-12,18,24,36